top of page

Bilimsel Bir Dünya Görüşü Olarak Marksizm Nedir?


Marksizmi, karl marx'ın hayatına veya aşama aşama teorik detaya girmeden anlaşılır şekilde anlatma ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Bu yazı, Elimizden geldiği kadar saf ve kısa bir şekilde Marksizm'in neden bilimsel bir dünya görüşü olduğunu aktaracaktır. Emile Burns, Marksizm Nedir? Adlı güzel eser temel referans olacaktır.

Marx ve Engels, toplumların neden sürekli değişime uğradığını ve geleceğiin bu toplumlara neler getireceğine kafa yormuşlardır. Onlara göre bu değişimler rastgele olmamıştır. Aynı doğadaki değişimler gibi belli başlı yasalar ile düzenlenmiştir. Bu değişimlerin belirli yasalara uyması gerektiği ise, toplumları bilimsel olarak analiz etme imkanı tanımaktadır. Bu bilimsel olgu ise insanlığın ortak üretim çabalarını, gerçek yaşantılarını başlangıç noktası olarak kabul eder. Dinsel inançlar, bireysel eğilimler veya ırk ayrımı üzerine kurulan bütün dünya görüşlerine zıttır

Marx bu görüşünü, olgunlaştırma aşamasını gerçekleştirdiği ingiltere üzerinde uygulayarak kapitalizmin ekonomik teorisini geliştirmiştir. Marx'a göre tarihi ve sosyal görüşler, ekonomik görüşlerden ayrı olarak değerlendirilemez. Ona göre bu olguların hepsi ekonomi ile iç içe değerlendirilmelidir. Örnek verecek olursak kapitalist kârı ile işci ücretini belli bir aşamaya kadar salt bir ekonomik sorun olarak inceleyebiliriz. Ancak soyut bir teori üzerinden değil de gerçek hayatı incelemek daha elzem olduğundan, kâr ile ücret arasındaki ilişkiyi kavramak adına ilk önce bu ilişkilerin sınıfsal nedenlerini, işci-işveren durumlarını incelemek zorunludur. Böylece ekonomik sorun, tarihsel bir durumun araştırılmasını doğuracaktır.Marksizm, toplumların gelişimini ve toplumsal sınıfların dinamiğini, insanlık tarihini kavramak açısından en önemli durum olarak görür. Toplumsal sınıfların ilerlemesini bilimsel olarak açıklamaya çalışır ve bunu yaparken deneylerden ve tarihin veya doğanın gerçeklerinden yardım alır. Bu anlamda incelersek Marksizm hala devam eden ve edecek bir süreçtir. Toplumlar evrimleşip ortaya yepyeni ortak çabalar, ortak ilişkiler çıktığı sürece Marksizm bu süreçlere aynı şekilde uygulanabilecektir.

Marksizm, toplumu anlamak ile kalmayıp, onu değiştirmeyi amaçlar. Toplumları düzenleyen, yöneten sosyal ve ekonomik yasalar, dış dünyayı düzenleyen ve yöneten yasalar kadar keskin ve geneldir. Marksizm de bu yönüyle, eşya ile insan toplumlarına aynı kesinlikle uygulanabilen toplumsal yasaların bulunması, açıklanması ve kullanılması olarak tanımlanabilir.Kaynakça


Emile Burns, Marksizm Nedir. Yordam Kitap. istanbul

25 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page